Kisatasoitukset

Aarrevaara Henri13
Ainasoja Ari5
Aitto-Oja Jere3
Aitto-Oja Juha8
Aittokoski Petri10
Autio Joni6
Autio Juuso1
Haapakoski Markus18
Hakola Joni10
Harju Jani10
Hautala Tomi-3
Heikkilä Timo2
Heikkinen Tommi-7
Hietapelto Juha5
Hihnala Petri0
Hintikka Antti5
Hyvärilä Jari4
Isoniemi Ville12
Jaakola Joonas5
Jokela Jukka1
Jokela Juuso1
Jokinen Antti9
Jokinen Olli9
Junttila Mika-1
Jylhä-Ollila Jukka6
Kangas Jorma8
Kariniemi Santtu10
Karvola Petri2
Karvonen Aleksi24
Karvonen Henri3
Karvonen Teemu13
Katajala Ilkka3
Keijonen Joonas8
Kero Jukka18
Kivi Emmi14
Knuuti Tapio10
Koivumäki Hannu-0
Kontiola Jani4
Korkiakoski Esa17
Kortesmaa Antti1
Koutonen Jere22
Kujala Aarre5
Kuki Juha7
Kupari Mika9
Laitinen Ossi6
Lasanen Matti-1
Lasanen Mika1
Lasanen Timo6
Löf Markus3
Löytynoja Jukka6
Leppimaa Hannu4
Liias Miikka0
Liias Mika5
Liimatainen Anna12
Liimatainen Markus10
Luokkala Joni8
Luokkala Matias4
Luttinen Heikki8
Luttinen Pekka3
Malila Jone9
Malila Riku4
Marjoniemi Kalle9
Marjoniemi Ville11
Marttala Timo0
Määttänen Jani-4
Mäkelä Vesa1
Mämmi Jukka5
Mäntylä Timo2
Montano Cris3
Mustapää Miro3
Mustapää Severi10
Myllylä Bene16
Myllylä Matti13
Niemi Rami-2
Niskala Tero6
Niskanen Hp2
Niskanen Manne11
Ohtamaa Tero9
Oja Elias9
Outila Jarkko-1
Outila Juho6
Paakki Arttu16
Palokangas Niko3
Palola Johannes13
Palola Matias3
Pehkonen Miika-1
Peltola Joona14
Pesola Asko29
Pesonen Teemu10
Pohjasniemi Sami16
Rautaoja Joonas-1
Rautaoja Tomi21
Rättyä Mikko1
Rättyä Niko-3
Ruotsalainen Juha2
Saarimaa Mika15
Salanne Sami15
Säily Jyri9
Sipilä Esa-5
Somero Markku6
Sorvari Miio6
Susimaa Joona-2
Syrja Teemu2
Syrjälä Harri-2
Törmälehto Henri11
Törmälehto Pasi0
Teppo Ari11
Toivoniemi Janne7
Toivoniemi Jarkko7
Toivoniemi Sami2
Tulppo Henri6
Tuorilainen Terhi8
Vaara Jouni6
Vähäsöyrinki Mika2
Vähäsöyrinki Mikko8
Vähäsöyrinki Veli-Matti-3
Vierumäki Henri4
Viitala Jasper3
Viljamaa Antti-1
Vilkuna Marko3
Ypyä Eetu9
Ypyä Joonas4