Kenttä käytössä kokonaan

Nurmialue on juurtunut ja väylä 2 takaisin alkuperäisessä muodossa. Väylän dropzone löytyy mandon takaa ja väylälle lisätty toinen mando. Uudella nurmi alueella voi heitellä treeniheittoja ja pituutta myös.